ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทะเลสาบชิโคทสึ
เนื้อหา①เรือถีบ30 นาที
②ตกปลาในคูน้ำธรรมชาติ (รวมค่าเช่าคันเบ็ด เหยื่อ และกระป๋องใส่ปลา)
ราคาปกติ①1500 เยน ②700 เยน
①ผู้ใหญ่4ใบ ②ผู้ใหญ่2ใบ

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทะเลสาบชิโคทสึ
ค้นหาจากอำเภอ
การค้นหาคำสำคัญ